ทดสอบ ประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ หมวดอักษร ยบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2567 เริ่มปิดการประมูล เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ตามลำดับหมายเลข

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584