จังหวัดน่าน ประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ หมวดอักษร บบ เริ่มเปิดประมูลวันที่ 1 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 เริ่มปิดการประมูล เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ตามลำดับหมายเลข

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584