Forgot Password

ในกรณีลืม Username หรือ Password

ให้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้

ส่ง SMS โดย พิมพ์ PW แล้วส่งไปที่เบอร์

098-098-1111
ลืมรหัสผ่าน


เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584